Dikkat!
Coğrafya Hocam Web Sitesi Açılmıştır. Sizleri de bu muhteşem Coğrafya sitesine bekliyoruz. Online sorular, konu anlatımları, MEB ders kitabı etkinlikler ve çoktan seçmeli soruların cevapları ve daha neler neler...

Coğrafya Hocam
Siteye gitmek için bağlantıya tıklayınız

2012-2013 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FORMASYON DUYURUSUGAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DUYURUSU

            Üniversitemizde, aşağıdaki şartlarda mezun olan öğrencilere 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında Pedagojik Formasyon Eğitimi verilecektir.

I. Başvuru Şartı:

a)       2012-2013 Eğitim–Öğretim yılında üniversitemizde yürütülmesine izin verilen pedagojik formasyon sertifika programlarındaki kontenjanın % 40’ı Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu aşağıdaki alan mezunlarına ayrılmıştır.

ATAMAYA ESAS OLAN ALAN
MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI
KONTENJAN


REHBER ÖĞRETMEN
1-      Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı
2-      Eğitim Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı
3-      Psikoloji Bölümü


5OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
1-      Okul Öncesi Öğretmenliği
2-      Ana Okulu Öğretmenliği
3-      Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği
4-      Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği
5-      Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
6-      Çocuk Gelişimi Bölümü
5İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
1-      İngilizce Öğretmenliği
2-      İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
3-      Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
4-      Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)
5-      İngilizce Dil Bölümü
6-      Çeviribilim Bölümü (İngilizce)
7-      İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1-      İlahiyat Fakültesi
5
İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ
1-      İlahiyat Fakültesi
5
TEKNOLOJİ VE TASARIM ÖĞRETMENLİĞİ
1-      Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği
2-      İş ve Teknik Eğitimi Öğretmenliği
3-      Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
4-      Endüstriyel Tasarım Bölümü
5
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ
1-      Türk Dili ve Edebiyat Bölümü
2-      Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
b) deki TDE kontenjanına ekli
ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
1-      Zihin Engelliler Öğretmenliği
2-      Özel Eğitim Öğretmenliği
3-      Özel Eğitim Bölümü

2
GÖRSEL SANATLAR/RESİM
1-      Resim Öğretmenliği
2-      Resim-İş Öğretmenliği
3-      Resim Bölümü

5


MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
2. Müzik bölümü/ana bilim dalları
3. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarının;
                        - Temel Bilimler Bölümü 
                        - Kompozisyon Bölümü 
                        - Ses Eğitimi Bölümü 
                        - Müzik Bilimleri Bölümü 
                        - Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar) 
                        - Bando Şefliği 
                        - Folklor ve Etnomüzikoloji 
                        - Müzikoloji 
                        - Opera 
                        - Şan ve Opera 
                        - Türk Sanat Müziği 
                        - Çalgı Yapımı 
                        - Şan 
                        - Türk Halk Oyunları 
                        - Türk Müziği 
                        - Türk Musikisi 
                        - Koro 
                        - Müzik Teknolojisi 
                        - Müzik Teorisi 
                        - Türk Halk Müziği 
                        - Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Ana sanat Dalı/ Çalgı Eğitimi Ana sanat Dalı)
5

MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
1-      Matematik Bölümü
b) deki matematik kontenjanına ekli
TOPLAMb) Kontenjanın % 60’i ise bu alanlar ile birlikte Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararında yer alan diğer alanlarda öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen program mezunlarına aşağıdaki şekilde ayrılmıştır. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi hükümleri uyarınca bu kısımdaki kontenjanın % 50’si Gaziosmanpaşa Üniversitesi mezunlarına % 50’si diğer üniversite mezunlarına ayrılmıştır.


BÖLÜM
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mezunu
Diğer Üniversiteler     Mezunları
Fizik
3
3
Kimya
3
3
Biyoloji
3
3
Matematik
12+10=22
10+10=20
Tarih
15
15
Türk Dili ve Edebiyatı
13+9=22
11+9=20
Sanat Tarihi
-
3
Felsefe Grubu (Psikoloji Hariç)
-
5
Diğer*
11
7
TOPLAM
79
79
* Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 07.07.2009 tarih ve 80 sayılı karar ekindeki çizelgede yer alan lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren yükseköğretim programlardan mezun olan öğrenciler.

II. Başvuruda İstenen Belgeler:

1- Dilekçe (Matbu dilekçe Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Bürosundan alınacaktır.) 
2- Mezuniyet Belgesi 
3- Transkript (100 sisteme çevrilmiş genel not ortalaması ile)*                        
4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
5- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
6- Mezun olduğu programa yerleştirildiğini gösteren ÖSYM Sonuç Belgesi (aslı yoksa
internet çıktısı da olabilir Adres: http://sonuc.osym.gov.tr/)
7-Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
8-Başvuruda istenen belgelerin eksik olması halinde kayıt yapılmayacaktır.
*NOT: Ön kayıt için başvuran adayın mezuniyet notu 4’lük sistemde ise  Aday mezun olduğu Yüksek öğretim kurumundan mezuniyet notunun (transkript) 100’lük sisteme dönüştürerek ibraz etmek zorundadır. Aksi durumda ön kayıt başvurusu kabul edilmeyecektir.


II. Başvuru Yeri ve Şekli:

Başvurular Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Bürosuna istenen belgelerle birlikte yapılacaktır.

Başvuru evraklarında eksik veya yanlış beyanda bulunan adayların işlemi kesinlikle yapılmayacaktır. Başvuru esnasında verilen bilgilerin sorumluluğu tamamen adaya aittir.

Aslı görülen belgelerin fotokopileri kurumumuzca onaylanacaktır.


III. Dersler:
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2012-2013 Akademik Yılı
Pedagojik Formasyon Eğitimi Ders Tablosu
I. Yarıyıl (Güz)
T-U-K
II. Yarıyıl (Bahar)
T-U-K
1- Eğitim Bilimine Giriş
2-0-2
1- Program Geliştirme ve
     Öğretim
2-0-2
2- Gelişim Psikolojisi
2-0-2
2- Ölçme ve Değerlendirme
2-0-2
3- Öğrenme Öğretme Kuram
     ve Yaklaşımları
2-0-2
3 - Sınıf Yönetimi
2-0-2
4- Öğretim Teknolojileri ve
     Materyal Tasarımı
2-2-3
4 - Rehberlik
2-0-2
5- Özel Öğretim Yöntemleri
3-2-4
5 - Öğretmenlik Uygulaması 
2-6-5
Toplam
11-4-13
Toplam
10-6-13

IV. Başvuruların Değerlendirmesi:

Kontenjan fazlası başvuru durumunda, adaylar başarı sırasına (Genel Not Ortalaması) göre sıralanacak ve kontenjan sayılarına göre kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar ile yedekler ilan edilecektir. Genel Not Ortalaması eşit olan adayların sıralaması, mezun oldukları programa yerleştirildikleri ÖSYM puanına göre yapılacaktır. Değerlendirme 100’lük not sistemine göre yapılacaktır. Diploma notu 4’lük sisteme göre belirlenmiş olan adayların diploma notları mezun oldukları Yükseköğretim Kurumu tarafından 100’lük sisteme dönüştürülerek onaylandığı takdirde bu haliyle kabul edilecek. Aksi takdirde ön kayıt başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

V. Önemli Tarihler:
Başvuru Tarihleri
20 - 28 Eylül 2012
Değerlendirme Tarihi
1-3 Ekim 2012
Sonuçların İlan Tarihi
4 Ekim 2012
Kesin Kayıt Tarihi
08-10 Ekim 2012
Yedeklerin Kayıt Tarihi
11-12 Ekim2012
Ders Kayıt Tarihi
08-12 Ekim 2012
Eğitim-Öğretim Başlama Tarihi
13-14 Ekim 2012


VI. Ücret:

Pedagojik Formasyon Eğitimine başlayacak olan öğrencilerden alınacak toplam ücret 2.054,00 TL olup 854.00 TL’lik ilk taksit kesin kayıt sırasında alınacaktır. 1.200,00 TL’lik İkinci taksit ise bahar yarıyılı ders kayıt döneminde yatırılacaktır. Ücretini belirtilen zamanlarda yatırmayan öğrencilerin kaydı silinecektir. Kesin kayıt yaptıran adaya her ne sebeple olursa olsun geri ödeme yapılmayacaktır.

VII. Diğer Durumlar:
Diğer durumlar için Gaziosmanpaşa Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi’ndeki hükümleri geçerlidir. 


0 yorum :

Yorum Gönder

Küfür, hakaret, aşağılama vs gibi olumsuz davranışlardan sorumlu değiliz. Yapılan yorumlar yorumu yapan kişiyi/kişileri bağlar. Bilginize...

PEDAGOJİK FORMASYON