Dikkat!
Coğrafya Hocam Web Sitesi Açılmıştır. Sizleri de bu muhteşem Coğrafya sitesine bekliyoruz. Online sorular, konu anlatımları, MEB ders kitabı etkinlikler ve çoktan seçmeli soruların cevapları ve daha neler neler...

Coğrafya Hocam
Siteye gitmek için bağlantıya tıklayınız

2012-2013 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ FORMASYON DUYURUSU
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA DUYURU
YÖK’ün17.09.2012 tarih ve 40322 sayılı kararı gereğince 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde geçerli olmak üzere, Karabük Üniversitesi’ne Pedagojik Formasyon Sertifika Programı kapsamında 200 kişilik kontenjan tahsis edilmiştir. Kontenjanın %40’ı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu; “Rehber Öğretmen, Okul Öncesi, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri,  Teknoloji ve Tasarım,  Türk Dili ve Edebiyatı, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği, Matematik, Görsel Sanatlar/ Resim, Müzik” alanlarına tahsis edilmiş olup, Tablo A’ da gösterilmiştir.
İlgili karar gereği; verilen kontenjanın %60’ı ise; bu alanlarla birlikte Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararında yer alan tüm alanlarda öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen program mezunlarına ayrılmasına karar verilmiştir.  Bu kararda yer alan bölümlerden alınacak olan kontenjanlar Tablo B’ de belirtilmiştir.
A

Lisans Programları
Kontenjan
Başvuru Yapacak Lisans Programları
 Üniversite İçi
Kontenjanı (40 Kişi)
Üniversite Dışı (40 Kişi)
Rehber öğretmen
80
Psikoloji
-
5
Okul Öncesi
Çocuk Gelişimi Bölümü
-
-
İngilizce
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)
10
10
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İlâhiyat Fakültesi
-
5
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
İlâhiyat Fakültesi
-
5
Teknoloji ve Tasarım
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Endüstriyel Tasarım Bölümü
6
-
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
8
5
Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği
Özel Eğitim Bölümü
-
5
Görsel Sanatlar/Resim
Resim Bölümü
5
-
Müzik
Müzik bölümü/Ana Bilim Dalları,
(Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Türk Musikisi
Devlet Konservatuvarı, Devlet
Konservatuvarı)
5
-
Matematik
Matematik Bölümü
6
5
Kontenjanın kullanım şekli ve Pedagojik Formasyon Sertifika Programı’nın 
B
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının
80 sayılı kararı
Kontenjan
Başvuru Yapacak Lisans Programları
 Üniversite İçi Kontenjanı (60 Kişi)
Üniversite Dışı (60 Kişi)
Bilişim Teknolojileri
120
Bilgisayar Mühendisliği
Matematik-Bilgisayar Bölümü
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü
Bilgi Teknolojileri
5
5
Coğrafya
Coğrafya Bölümü
8
8
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
Çocuk Gelişimi Bölümü
5
5
Elektrik –Elektronik Teknolojisi
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
5
5
Felsefe
Felsefe Bölümü
Sosyoloji Bölümü
6
6
Fizik
Fizik Bölümü
5
5
Kimya
Kimya Bölümü
Kimya Mühendisliği
5
5
Sağlık
Tıp Fakültesi (Acil Tıp)
Tıp Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Ebelik Bölümü
Hemşirelik Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
Hemşirelik Bölümü
Ebelik Bölümü
Sağlık Memurluğu Bölümü
5
5
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi Bölümü
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi
Anabilim Dalı
6
6
Tarih
Tarih Bölümü
10
10


Kontenjanın kullanım şekli ve Pedagojik Formasyon Sertifika Programı’nın uygulama esasları aşağıdaki gibidir:
*Üniversitemize tahsis edilen kontenjanın %50’si Karabük Üniversitesi öğrencileri için kullanılacaktır, Geri kalan %50’si ise diğer üniversitelerdeki yukarıdaki tablolarda gösterilen bölüm öğrencilerine ayrılacaktır.
*2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren üniversitelere kayıt yaptıran öğrenciler için not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması şartı aranacak; fakat 2009-2010 eğitim-öğretim yılından önce üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerde bu şart aranmayacaktır.
*Pedagojik Formasyon programına başvuru ve kayıt ölçütleri olarak 100’lük sisteme göre olan lisans ortalamaları dikkate alınacaktır. Diploma notu 4’lük sisteme göre olan üniversitelerden mezun olan öğrenciler, not ortalamalarını yine kendi üniversitelerindeki 100’lük sisteme göre karşılığını gösteren bir belgeyle başvuru yapmaları gerekmektedir.
*Yukarıdaki Tablo A ve B’de belirtilen kontenjanlara göre ön kayıt sonunda aynı bölüme kontenjan fazlası başvuru olduğunda transkriptteki puan ortalamaları dikkate alınacak olup eksik başvuru olduğunda ise arta kalan kontenjan başvurunun fazla olduğu bölümlere aktarılacaktır.

*Programın ücreti 2000TL olup, 2 eşit taksit halinde tahsil edilecektir. Ön kayıt işlemleri Karabük Üniversitesi bünyesinde bulunan Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi(KABUSEM) tarafından ONLİNE başvuru şeklinde yapılacak olup adaylar başvuru ücreti olan 50 TL.’yi Karabük Üniversitesi, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Karabük Ziraat Bankası’nda açılmış bulunan 51721965-5001 (IBAN No: TR160001000425517219655001) nolu banka hesabına “Pedagojik Formasyon” adını belirterek yatıracaklardır. Ücretin bankaya TC kimlik numarası ile yatırılmasının ardından Üniversite WEB sitesinin ana sayfasındaki  linke girerek BAŞVURU FORMU’nu doldurarak ön kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.
*Kesin listelerin açıklanmasından sonra program ücretinin ilk taksitini belirtilen IBAN numarasına yatırarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kesin kayıt işlemleri tamamlanacaktır.
*Programın herhangi bir aşamasında ayrılan adayın, geriye dönük olarak yatırdığı ücret adaya ödenmez.
* Kesin kayıtlar ŞAHSEN, Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (KABUSEM) yapılacaktır.

* Pedagojik Formasyon Sertifika Programının yürütülmesinde Karabük Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönergesi ile diğer ilgili mevzuat hükümleri esas alınacaktır.Kesin Kayıtta İstenen Belgeler
1-    Diploma ya da Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi
2-    Transkript ‘in Aslı ve Fotokopisi
3-    Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi (Diploma, Transkript ve nüfus cüzdanının asılları kayıt esnasında fotokopileri ile kontrol edildikten sonra iade edilecektir)
4-    Diploma notu 4’lük sisteme göre olan adayların, mezun oldukları üniversitelerinden aldıkları 100’lük sisteme göre karşılığını gösteren onaylı belge.
Önemli Tarihler

Ön Kayıt Tarihi: 24 Eylül-01 Ekim 2012 
Ön Kayıtlara Göre Asıl ve Yedek Listelerin İlanı:04 Ekim 2012
Asıl Listenin Kesin Kayıt Tarihi: 04-09 Ekim 2012
Boşta Kalan Kontenjan Kesin Kayıt Tarihi: 10-12 Ekim 2012
Ön kayıt ve kesin kayıtlar mesai saatleri arasında (08.00-17.00) olacaktır. 

Ders Başlama Tarihi: Pedagojik formasyon eğitimi programı 13 Ekim 2012 tarihinde başlayacaktır. Pedagojik formasyon dersleri haftanın Cumartesi, Pazar günlerinde yapılacaktır.

0 yorum :

Yorum Gönder

Küfür, hakaret, aşağılama vs gibi olumsuz davranışlardan sorumlu değiliz. Yapılan yorumlar yorumu yapan kişiyi/kişileri bağlar. Bilginize...

PEDAGOJİK FORMASYON