Dikkat!
Coğrafya Hocam Web Sitesi Açılmıştır. Sizleri de bu muhteşem Coğrafya sitesine bekliyoruz. Online sorular, konu anlatımları, MEB ders kitabı etkinlikler ve çoktan seçmeli soruların cevapları ve daha neler neler...

Coğrafya Hocam
Siteye gitmek için bağlantıya tıklayınız

2012-2013 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FORMASYON DUYURUSU


2012-2013 Pedogojik Formasyon Eğitimi


Aşağıdaki bilgileri okuyunuz ve online kayıt linkine tıklayarak devam ediniz. 
Başvuru Şartları ve Kayıt Kabul İşlemleri
Ön Kayıtlar
Ön kayıtlar 25 Eylül ile 1 Ekim 2012 saat 24.00’e kadar internet ortamında adayın kendisi tarafından http://www.sduyasamboyu.com/ yapılacaktır. Formasyon bürosunca ön kayıt yapılmayacaktır.
 • Öğrenci alımında 100’lük not sistemi kullanılacaktır. Adaylar 4’lük sistem üzerinden mezun olmuşlarsa mezun oldukları üniversiteden/fakülteden 100’ lük sisteme not dönüşümünü resmi olarak yaptıracaklardır. Merkezimizce not dönüşümü kesinlikle yapılmayacaktır. Bu onaylı belge kesin kayıt hakkı kazanılması durumunda Yaşam Boyu Eğitim AUM’ a şahsen teslim edilecektir.
 • Söz konusu sertifika programına başvuracak adaylar için 2009-2010 eğitim öğretim yılından önceki yıllarda mezun olanlardan başvuru için not ortalama şartı aranmamaktadır. Üniversitelere 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilerin not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması gerekmektedir.
 • Ön kayıt için gerekli bilgiler aday tarafından Yaşam Boyu Eğitim AUM web sayfasında bulunan link üzerindenhttp://www.sduyasamboyu.com/ sisteme kayıt edilecektir.
 • Aday tarafından yapılan yanlış veya eksik beyan durumunda yapılan müracaatlar geçersiz sayılacak, e-posta, faks ve posta yoluyla vb. yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve sıralamaya alınmayacaktır.
 • Aday aşağıda belirtilen banka hesap numarasına ön kayıt ücreti olan 50 TL’yi yatırmak zorundadır. Ön kayıt ücretini yatırmayan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.


BANKA BİLGİLERİ
Banka İsmi     : Halk Bankası
Şube Kodu     : 545
Hesap No       : 16000234
IBAN No           : TR870001200954500016000234
DEKONTUN AÇIKLAMA KISMINDA KESİNLİKLE TC NO ve AD-SOYAD BULUNMAK ZORUNDADIR. • Sonuçların ilanı, kesin kayıtlar ve yedekler
  • Programa müracaat edenlerin sıralaması mezuniyet not ortalamasına göre yapılacaktır. Sıralama 100’lük not sistemine göre adayların başvurdukları alanlara ayrılan kontenjanlara göre en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılacaktır.
  • Adayların not ortalamaları eşit olması halinde yaşı küçük olana öncelik verilecektir.
  • Ön kayıtta beyan edilen bilgilerin eksik ve doğru olmaması durumunda kesin kayıt hakkı iptal edilecektir.
  • Kesin kayıt hakkı kazananlar 02 Ekim 2012 tarihinde Yaşam Boyu Eğitim AUM http://www.sduyasamboyu.com/ web sayfasında ilan edilecektir.
  • Sonuçlarla ilgili olarak telefonla vb. yollarla bilgi verilmeyecektir.
 • Kesin kayıtlar
  • Kesin kayıtlar 03-05 Ekim 2012 tarihlerinde mesai saatleri (08.30-17.00) içinde yapılacaktır.
  • Kayıt ücreti 2050 TL olup 1. Taksit 1050 TL kesin kayıt esnasında, 2. Taksit olan 1000 TL 2. Dönem başlangıcında alınacaktır.

Kesin kayıtta istenen belgeler
1.      Öğrenci kayıt dosyası (kayıt anında Formasyon bürosundan verilecektir).
2.      Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya aslı gibidir yapılmış fotokopisi. (Yurtdışından mezun olanların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.) Lisans derslerine ait not dökümünü gösterir belgenin aslı (Transkript) ile birlikte fotokopisi veya aslı gibidir yapılmış fotokopisi
3.      Nüfus Cüzdanı aslı ile birlikte fotokopisi veya aslı gibidir yapılmış fotokopisi
4.     İki adet fotoğraf
5.      Not dönüşümü ile ilgili üniversitelerden alınacak resmi yazının aslı.
6.      İlk taksitin 1050 (Bin) TL yatırıldığına dair banka makbuzu. İlk taksit ücreti Kesin kayıt yaptırdıktan sonra her ne sebeple olursa olsun kayıt sildirenlere yatırmış oldukları ücret geri ödenmeyecektir.
7.      Programla ilgili her türlü yazışma kayıt ve benzeri işlemler Yaşam Boyu Eğitim AUM tarafından yürütülecektir.
Yedekler

Asıl listede olanlar kayıt yaptırdıktan sonra boş kalan kontenjan sayısı 08 Ekim 2012 Tarihinde http://www.sduyasamboyu.com/ web sayfasında ilan edilecektir. Yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazananlar web sayfamızdan ilan edilecek ve 2 iş günü kayıt süresi verilecektir. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir. Kontenjanların yine boş kalması durumunda aynı yöntem uygulanarak kontenjanlar dolana kadar bu süreç devam edecektir. Kontenjanlar tamamlanınca http://www.sduyasamboyu.com/ web sayfasında ilan edilecektir.

Pedagojik Formasyon Programında Uygulanacak Esaslar

Programa 200 öğrenci alınacaktır.
MEB’in ihtiyaç duyduğu atamaya esas olan alanlara (bkz. YÖK’ün 13.09.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısı kararıhttp://www.yok.gov.tr/content/view/1276/ ) en az %40 kontenjan ayrılacaktır.
Kontenjanların %50’ si Süleyman Demirel Üniversitesi, %50’ si Diğer üniversite mezunlarına ayrılacaktır.
Programın Süresi 2 (iki) yarıyıldır.
Pedagojik Formasyon Eğitimi Programının yürütülmesi, başarı denetimi, devam ve devamsızlık Süleyman Demirel Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.
Programa kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınavları ile bunlara ait programlarda karar vermeye Pedagojik Formasyon Eğitimi Komisyonu yetkilidir.
Dersler hafta içi yapılacak olup ve devam zorunluluğu vardır. Aşağıda Üniversitemiz Senatosunca pedagojik formasyon için belirlenen kontenjan dağılımı gösterilmiştir.0 yorum :

Yorum Gönder

Küfür, hakaret, aşağılama vs gibi olumsuz davranışlardan sorumlu değiliz. Yapılan yorumlar yorumu yapan kişiyi/kişileri bağlar. Bilginize...

PEDAGOJİK FORMASYON