Dikkat!
Coğrafya Hocam Web Sitesi Açılmıştır. Sizleri de bu muhteşem Coğrafya sitesine bekliyoruz. Online sorular, konu anlatımları, MEB ders kitabı etkinlikler ve çoktan seçmeli soruların cevapları ve daha neler neler...

Coğrafya Hocam
Siteye gitmek için bağlantıya tıklayınız

2012-2013 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FORMASYON DUYURUSU


T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 
2012-2013 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI
BAŞVURU DUYURUSU
Üniversitemize 200 kontenjan verilmiştir. YÖK kararı gereği kontenjanın %50’si Giresun Üniversitesi mezunlarına ayrılmıştır.
BAŞVURU ŞARTLARI
-Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 17.09.2012 tarih ve 6049 sayılı yazısına istinaden, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 07.07.2009 gün ve 80 sayılı kararının ekindeki çizelgede yer alan Yükseköğretim programlarından, mezun durumdaki adaylar için Pedagojik Formasyon Sertifika Programı açılmıştır.
YÖK tarafından Üniversitemize 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 200 kişilik kontenjan tahsis edilmiştir. Kontenjanın %50’si Giresun Üniversitesi mezunlarına ayrılmıştır.
-Branşlara göre ayrılacak kontenjanlarda Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 17.09.2012 tarih ve 6049 sayılı yazısı esas alınmakla birlikte, kontenjanlar başvuru yapılan alanlardaki başvuru yüzdesine göre belirlenecektir.
-YÖK kararı ile; Üniversitelere 2009-2010 eğitim-öğretim yılından sonra kayıt yaptıran öğrencilerin not ortalamasının en 4 üzerinden  2,5 veya 100 üzerinden 65 olması gereklidir. Yükseköğretim programlarına 2009-2010 eğitim - öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilerde bu şart aranmamaktadır.
- Başvurular yüzlük not sistemine göre sıralanacak olup, puan eşitliği halinde üniversiteye giriş puanı esas alınacaktır.
-Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ücreti 2.054.- TL olup (KDV Dahil), bu ücretin yarısı kesin kayıt esnasında, kalan yarısı ise bahar dönemi başlangıcında alınacaktır.
-Pedagojik Formasyon Sertifika Programı başvuru ve kesin kayıt işlemleri aşağıdaki takvime göre yapılacaktır.
-Kesin kayıt hakkı kazananlar 06 Kasım 2012 tarihi mesai bitiminde Üniversitemiz web sitesi sayfasından ilan edilecek olup ayrıca herhangi bir duyuru veya tebligat yapılmayacaktır.
-Sonuçlarla ilgili olarak telefon, e-posta vb. yollarla bilgi verilmeyecektir.
ÖN KAYIT
- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ön kayıtları 19.10.2012-02.11.2012  tarihleri arasında  Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi’nde bulunan Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosunda, 08.30-16.30 saatlerinde yapılacaktır.
-Adaylar, başvurularını bizzat kendileri yapacak, noter vekaletli, posta veya eksik belge ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. İlan edilen süreler dışında yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER
1. Başvuru dilekçesi (TIKLAYINIZ)
2. Lisans diploması ya da mezuniyet belgesinin onaylı örneği
3 Not Dökümü (Transkript) belgesi aslı veya onaylı fotokopisi (100’lük not sistemine dönüştürülmüş)
4 ÖSYS Sonuç Belgesi
DEĞERLENDİRME VE KESİN KAYIT
-Başvurular adayların 100’lük sistemdeki mezuniyet not ortalamalarına göre değerlendirilecektir.Mezuniyet notları dörtlük sistemde olan adaylar kendi üniversitelerinin onaylı not dönüşüm tablosunu kesin kayıt esnasında ibraz etmekle mükelleftir.
- Birden fazla adayın aynı ortalamaya sahip olması durumunda üniversiteye giriş puanı daha yüksek olan adaya öncelik verilecektir.
- Yurtdışından mezun olan adaylar, Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesini ve 100’lük not sistemiyle uyumlu transkriptini ibraz etmekle yükümlüdür.
- Beyan edilen bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olup, kesin kayıt esnasında bilgilerin doğruluğunu teyit edemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENECEK BELGELER
- Nüfus Cüzdanının onaylı fotokopisi
- Pedagojik Formasyon Ücreti 1. taksidinin (1.027 TL.) yatırıldığına dair dekont(TC Ziraat Bankası Giresun Şubesi TR83000100012350869316 – 5001 nolu hesaba “Pedagojik Formasyon Ücreti” notu düşülerek yatırılacaktır.)
- Son 6 ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında iki adet fotoğraf
PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
ÖN KAYIT
19.10.2012  08:30
02.11.2012  17:00
DEĞERLENDİRME
03.11.2012  08:30
05.11.2012  17:00
ASİL LİSTE KAYITLARI
07.11.2012  08:30
09.11.2012  17:00
YEDEK LİSTE KAYITLARI
12.11.2012  08:30
13.11.2012  17:00
  
PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİ
-Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Giresun ÜniversitesiPedagojik Formasyon Komisyonu tarafından yürütülür.
-Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı mezunlara 14 haftalık 2 yarıyıl olarak uygulanır.
-Dersler,  2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve BaharYarıyıllarında Eğitim Fakültesi’nde hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonunda (Cumartesi-Pazar günleri) yürütülecektir.
- Derslere  14 Kasım 2012 Çarşamba günü başlanacak ve ders programı  http://egitim.giresun.edu.tr/adresinde derslerbaşlamadan önce ilan edilecektir. 
- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programında derslerin ve sınavların yürütülmesi Giresun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI
2012-2013 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI
19 Ekim 2012 Cuma
02 Kasım 2012 Cuma
Ön kayıt başvuru tarihleri
06 Kasım 2012 Salı
Başvuru sonuçlarının ilan edilmesi
07 Kasım 2012 Çarşamba
09 Kasım 2012 Cuma
Asil listedeki adayların kesin kayıtlarının yapılması
12 Kasım 2012 Pazartesi
13 Kasım 2012 Salı
Yedek listedeki adayların kesin kayıtlarının yapılması
14 Kasım 2012 Çarşamba
Derslerin başlaması
17 Şubat 2013  Pazar
Derslerin bitimi
18 Şubat 2013 Cuma
24 Şubat 2013 Pazar
Yarıyıl sonu sınavları
26 Şubat 2013 Salı
Yarıyıl sonu sınav sonuçlarının internetten girilmesi için son tarih
28 Şubat 2013 Perşembe
01  Mart 2013 Cuma
Bütünleme sınavları
04 Mart  2013 Pazartesi
Bütünleme sınav sonuçlarının internetten girilmesi için son tarih
06 Mart 2013 Çarşamba
Bütün sınav sonuç çıktılarının teslimi
BAHAR YARIYILI
04 Mart 2013 Pazartesi
18 Mart 2013 Pazartesi
Öğrenim ücreti katkı payı ikinci taksidinin (1.027 TL) ödenmesi.
11 Mart 2013  Pazartesi
Derslerin başlaması
16 Haziran 2013 Pazar
Derslerin bitimi
17 Haziran 2013 Pazartesi
23 Haziran 2013 Pazar
Yarıyıl sonu sınavları
25 Haziran 2013 Salı
Yarıyıl sonu sınav sonuçlarının internetten girilmesi için son tarih
27 Haziran 2013 Perşembe
28 Haziran 2013 Cuma
Bütünleme sınavları
01 Temmuz 2013 Pazartesi
Bütünleme sınav sonuçlarının internetten girilmesi için son tarih
03 Temmuz 2013 Çarşamba
Mezuniyet tek ders sınavı
05 Temmuz 2013 Cuma
Bütün sınav sonuç çıktılarının teslimi
NOTLAR
-Dersler, Eğitim Fakültesi’nde hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonları (Cumartesi-Pazar) yapılacaktır.
-Ara sınavlar (vizeler), 6. veya 7. hafta, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenecek gün ve saatte yapılacaktır. Sınav tarihleri, ilgili öğretim elemanı tarafından sınavlardan en az iki 2 hafta önce öğrencilere duyurulacaktır.
-Zorunlu hallerde sınav takviminde yapılacak değişiklikler,http://egitim.giresun.edu.tr adresinden duyurulacaktır.2 yorum :

  1. hangi bölümlere verilecek onun hakkında hiç bir bilgi yokta

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. Evet ne yazıkki bilgi verilmemiş.

      Sil

Küfür, hakaret, aşağılama vs gibi olumsuz davranışlardan sorumlu değiliz. Yapılan yorumlar yorumu yapan kişiyi/kişileri bağlar. Bilginize...

PEDAGOJİK FORMASYON