Dikkat!
Coğrafya Hocam Web Sitesi Açılmıştır. Sizleri de bu muhteşem Coğrafya sitesine bekliyoruz. Online sorular, konu anlatımları, MEB ders kitabı etkinlikler ve çoktan seçmeli soruların cevapları ve daha neler neler...

Coğrafya Hocam
Siteye gitmek için bağlantıya tıklayınız

2012-2013 SİİRT ÜNİVERSİTESİ FORMASYON DUYURUSU


SİİRT ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERFİTİKA PROGRAMI KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI


ü  Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin Eğitim Fakültesi dışındaki fakültelerinden, özellikle Fen ve Edebiyat Fakültelerinden mezun olanlar için 2012–2013 Eğitim-Öğretim Yılında Siirt Üniversitesi Döner Sermaye Projesi olarak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılacaktır.

 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Açılacak Alanlar ve Kontenjanları
ü  Kontenjan 200 kişi ile sınırlıdır. Kontenjanın alanlara göre dağılımı aşağıda verilmiştir.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2012–2013 AKADEMİK YILI ÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI PROGRAMI AÇILACAK ALANLAR VE KONTENJANLARI
Bölüm adı
Siirt Üniversitesi Mezunları kontenjanları
Diğer Üniversite Mezunları Kontenjanları

Biyoloji
12
15

Matematik
11
20

Hemşirelik
12
10

Fizik

5

Kimya

5

Coğrafya

17

Tarih

18

Türk Dili ve Edebiyatı(Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü )
15
Beden Eğitimi(Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği)

10
İngilizce

10
İlahiyat

10
Psikoloji

5
Sosyoloji

20
Felsefe

5
Genel Toplam
35
165

ü  Bölüm ve/veya Programlara ayrılan kontenjanların dolmaması halinde, boş kalan kontenjanlar başvuru sayısı kontenjanın çok üzerinde gerçekleşen alanlara aktarılacaktır. Aynı şekilde Siirt Üniversitesi mezunlarına veya diğer üniversite mezunlarına ayrılan kontenjanlardan herhangi birinin dolmaması durumunda, boş kalan kontenjanlar aynı gruptaki diğer alan mezunları için kullanılacaktır. Kontenjanların aktarımından Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı yürütme komisyonu yetkilidir.


Başvuru Koşulları
ü  Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Talim ve Terbiye Kurulu’nun 07.07.2009 tarih ve 80 sayılı kararı ile belirlenen Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları kapsamında yer alan lisans mezunları başvurabilirler.
ü  Sertifika Programına başvuracak adayların 2009–2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilerin not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5 veya yüz üzerinden 65 olmalıdır. Yükseköğretim programlarına 2009–2010 yılından önce kayıt yaptıran öğrencilerde bu şart aranmayacaktır.
ü  Dörtlük sistemden yüzlük sisteme dönüştürülmesinde adayın mezun olduğu üniversitenin dönüşüm sistemi kullanılacaktır. Üniversitemiz tarafından herhangi bir dönüştürme işlemi yapılmayacaktır.
Ön Kayıt
ü  Ön kayıt işlemleri 01–05 Ekim 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.
ü  Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve kargoyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
ü  Hatalı, yanlış veya eksik belge ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler
ü  Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği.
ü  Öğrenci transkript belgesinin aslı veya onaylı örneği ( 100’lük sisteme dönüştürülmüş)
ü  Ön başvuru formu.(Siirt üniversitesi web sayfasından veya Siirt üniversitesi Eğitim Fakültesinden alınacaktır.)
ü  Nüfus cüzdanı fotokopisinin onaylı örneği.
ü  Adayın mezun olduğu lisans programına merkezi sınavla yerleştirildiği yılda aldığı ÖSYS sonuç belgesi.
Değerlendirme
ü  Değerlendirme mezuniyet not ortalamasına (100’lük sisteme) göre en yüksekten başlayarak kontenjan dahilinde sıralanacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde ÖSYS yerleştirme puanlarına bakılacaktır.
Başvuru ve Kayıt Yeri
ü  Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Pedagojik Formasyon Birimi 1. Kat        Tel: 0484 223 66 34
Kesin Kayıt
ü  Asil ve yedek adaylar 09 Ekim 2012 tarihinde Siirt Üniversitesi İnternet Sayfasında yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacak ve telefonla bilgi verilmeyecektir.
ü  Kesin kayıtlar 09–11 Ekim 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.
ü  Asil adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden not ortalaması sırası esas alınarak 12 Ekim 2012 tarihinde kayıt yapılacaktır.
ü  Yedek listesinden kayıt yaptırmayan öğrenci olup, boş kontenjan bulunması halinde 15 Ekim 2012 tarihinde kalan yedek kontenjanlarından kayıt yapılacaktır.
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
ü  İki adet fotoğraf(Fotokopi kabul edilmez. Fotoğrafların arkasına ad, soyad ve mezun olunan bölüm yazılmalıdır.)
ü  Banka dekontu.(Birinci taksit olan 750 TL harç ücretini yatırdığını gösteren belge)

Harç Ücreti
ü  Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı harç ücreti toplam 1750 TL’dir. Birinci taksit 750 TL kesin kayıt tarihleri arasında, ikinci taksit 1000 TL ise bahar dönemi ders kayıtlarında yatırılacaktır.
ü  Ücret T.C.Ziraat Bankası Siirt Şubesi TR800001000094621307525001 numaralı Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Hesabına yatırılıp Pedagojik Formasyon Eğitimi Birimine kesin kayıt sırasında teslim edilecektir.

Programın Yürütülmesi
ü  Program 10 ders ve toplam 26 krediden oluşmaktadır.
ü  Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı mezunlara 2 yarıyıl/1 yıldır. 4 yarıyılda programı tamamlayamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.
ü  Dersler birinci yarıyıl için 20 Ekim 2012 tarihinde başlayacaktır. İkinci yarıyıl dönemi 23 Şubat 2012 tarihinde başlayacaktır.
ü  Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında derslerin ve sınavların yürütülmesi Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Siirt Üniversitesi Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programı Ön Kayıt Başvuru Formu İçin tıklayınız0 yorum :

Yorum Gönder

Küfür, hakaret, aşağılama vs gibi olumsuz davranışlardan sorumlu değiliz. Yapılan yorumlar yorumu yapan kişiyi/kişileri bağlar. Bilginize...

PEDAGOJİK FORMASYON