Dikkat!
Coğrafya Hocam Web Sitesi Açılmıştır. Sizleri de bu muhteşem Coğrafya sitesine bekliyoruz. Online sorular, konu anlatımları, MEB ders kitabı etkinlikler ve çoktan seçmeli soruların cevapları ve daha neler neler...

Coğrafya Hocam
Siteye gitmek için bağlantıya tıklayınız

2012-2013 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FORMASYON DUYURUSU

               2012-2013 ÖĞRETİM YILI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ(ADYÜSEM) PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU

Yükseköğretim Kurumu’nun 17 Eylül 2012 tarihinde almış olduğu karar gereğince 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde geçerli olmak üzere Adıyaman Üniversitesi’ne Pedagojik Formasyon Sertifikası Programı kapsamında
mezun durumunda bulunan öğrenciler için 200 kişilik kontenjan tahsis edilmiştir. Söz konusu kontenjanın kullanım şekli ve Pedagojik Formasyon Sertifikası Programı’nın uygulama esasları aşağıdaki gibidir:

A) BAŞVURU KOŞULLARI

1- YÖK tarafından üniversitemize tahsis edilen 200 kişilik kontenjanın %40’ı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu alanlar olan; “Rehber Öğretmen, Okul Öncesi Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği, Görsel sanatlar / Resim Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği”ne kaynak gösterilen alan mezunlarından,

2- Kontenjanın % 60’i ise yukarıda belirtilen alanlarla birlikte Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararında yer alan tüm alanlarda öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen program mezunlarından alınacaktır.
B) ÖN KAYIT
Pedagojik Formasyon Sertifika Programına ön kayıtlar, 24-27 Eylül 2012 tarihleri arasında Üniversitemiz Eğitim Fakültesinde Sürekli Eğitim Merkezi odasında mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Posta/kargo yolu ile başvurular kabul edilecektir. 27.09.2012 tarihi mesai bitiminden sonra gelen postalar/kargolar kabul edilmeyecektir. Posta/Kargo yolu ile yapılan müracaat işlemlerinde evrakları eksik olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Posta/kargodan kaynaklanan gecikmeler adayın sorumluluğundadır.

Ön Kayıtta İstenilen Belgeler:
           1) Başvuru Formu

2) Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Noter/ Mezun olduğu Üniversite onaylı sureti.

3) Not Durum Belgesi (transkript) Noter/ Mezun olduğu Üniversite onaylı sureti.
(Diploma notu 4'lük sisteme göre olan mezunların diploma notunun 100’lük not dönüştürülmesinde adayın mezun olduğu üniversitenin dönüşüm bilgisini içeren belge kullanılacaktır. Bu sebeple transkriptlerinde yüzlük not ortalaması belirtilmeyen adaylar mezun oldukları üniversiteden dönüşümü yapılarak onaylatmaları gerekmektedir. Adıyaman Üniversitesi tarafından herhangi bir dönüştürme işlemi yapılmayacaktır.)
4) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5) 50TL Önkayıt ücretinin T. Vakıflar Bankası Adıyaman Şubesi TR510001500158007297090483 nolu Hesaba yatırıldığına dair banka dekontu.

Başvuru Formu: 

C) BAŞVURULARIN SEÇİMİNDE İZLENECEK YÖNTEM

1. YÖK tarafından üniversitemize tahsis edilen 200 kişilik kontenjanın %50 üniversitemiz mezunlarına, %50 ise diğer üniversite mezunlarına ayrılmıştır. Ancak, kontenjanların bu oran kapsamında dolmaması durumunda, bu oranları değiştirme yetkisi üniversitemize aittir.
2. Tüm başvurular bölümlere göre sınıflandırılacak,

3. Bölümler bazında sınıflandırmaların yüzdesi hesaplanacak,

4. Bu yüzdelikler doğrultusunda her bölümden kaç kişi alınacağı belirlenecek,

5. Bölümler bazında yapılan sınıflandırılma sonucunda her bölüm kendi içinde diploma not ortalamasına göre sıralanacak,

6. Belirlenen kontenjanın üçte biri kadar yedek liste belirlenecek,

7. Ön kayıt sonucunda kesin kayıt yapmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi 03 Ekim 2012 tarihinde internet üzerinden duyurulacaktır. Adaylar kesin kayıtlarını 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında aşağıda istenen evraklarla birlikte yaptıracaklardır. Bu tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. Boş kalan kontenjanlar için ilan edilen yedek aday listesinden sırayla kesin kayıt yapılacaktır.

D) PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÜCRETİ

1) Pedagojik Formasyon Sertifika Programının ücreti 2050 TL olup, iki taksit halinde tahsil edilecektir. Birinci taksit(1050TL) kesin kayıt esnasında, ikinci taksit(1000TL) ise ileri ki bir tarihte duyurulacaktır.

2) Banka Hesap Numarası: Adıyaman T. Vakıflar Bankası Adıyaman Şubesi: TR510001500158007297090483


E) KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

1. Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti

2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3. Mezun olduğu üniversiteden onaylı not döküm belgesi
Bölümler bazındaki belirlenen kontenjanların değerlendirilmesinde öğrencilerin lisans diploma mezuniyet not ortalamaları 100’lük not sistemi esas alınarak sıralama yapılacaktır. Diploma notu 4'lük sisteme göre olan mezunların diploma notunun 100’lük not dönüştürülmesinde adayın mezun olduğu üniversitenin dönüşüm bilgisini içeren belge kullanılacaktır. Bu sebeple transkriptlerinde yüzlük not ortalaması belirtilmeyen adaylar mezun oldukları üniversiteden dönüşümü yapılarak onaylatmaları gerekmektedir. Adıyaman Üniversitesi tarafından herhangi bir dönüştürme işlemi yapılmayacaktır.


4. Öğrenim ücretinin I. taksitinin (1050 TL) ödendiğine dair banka dekontu,

5. 4 adet vesikalık fotoğraf

F) ÖNEMLİ TARİHLER

• Ön Kayıt Tarihleri:
  24-27 Eylül 2012


• Kesin kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek aday listesinin ilanı:
  03 Ekim 2012


• Kesin Kayıt Tarihleri:
 08-10 Ekim 2012


Kesin kayıt yaptırmayanlardan boş kalan kontenjanlar için yedek listedeki sıraya göre adaylara bilgi verilecektir. Bu adayların kesin kayıt tarihi:
 11-12 Ekim 2012


• Güz Yarıyılı Ders Başlangıç Tarihi:
 12 Ekim 2012


G) DERSLER
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı dersleri 12 Ekim 2012 tarihinde başlayacaktır. Dersler güz dönemi için (Cuma-Cumartesi) günleri yapılacaktır. Pedagojik Formasyon Sertifika Programında 14’er haftalık, 2 dönem halinde ders verilecektir. Güz yarıyılında 6 ders, Bahar yarıyılında 4 ders olmak üzere toplam 10 ders görülecektir. Bahar yarıyılında “Öğretmenlik Uygulaması” dersi kapsamında liselerde haftada 6 saat olmak üzere staj yaptırılacaktır. Öğretmenlik uygulaması (staj), Adıyaman ilinde bulunan ortaöğretim okullarında yapılacaktır.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (ADYÜSEM)


YAZIŞMA ADRESİ:  Adıyaman üniversitesi Eğitim Fakültesi
                                Pedagojik formasyon birimi
                                02040/Altınşehir/ADIYAMAN
                                Tel : 0 416 223 38 17
İlan Tarihi:19.09.2012
1 yorum :

  1. adyaman üni ön kayıtta transkript isti yor ve 100 lük sisteme göre istyorlar.benm 4 lük sistemde transkriptm bir de 100 lük sisteme dönşm belgem var onda sadece dönüştürülmş notum var 2 sini birden mi yollamalıyım??

    YanıtlaSil

Küfür, hakaret, aşağılama vs gibi olumsuz davranışlardan sorumlu değiliz. Yapılan yorumlar yorumu yapan kişiyi/kişileri bağlar. Bilginize...

PEDAGOJİK FORMASYON