Dikkat!
Coğrafya Hocam Web Sitesi Açılmıştır. Sizleri de bu muhteşem Coğrafya sitesine bekliyoruz. Online sorular, konu anlatımları, MEB ders kitabı etkinlikler ve çoktan seçmeli soruların cevapları ve daha neler neler...

Coğrafya Hocam
Siteye gitmek için bağlantıya tıklayınız

2012-2013 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FORMASYON DUYURUSU T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Eğitim  Fakültesi tarafından 200 kontenjanlı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılmıştır.

 BAŞVURU HAKKINDA AÇIKLAMALAR 
Ön Kayıt Tarihi27 Eylül-3 Ekim 2012
Sonuçların İlanı8 Ekim 2012
Kesin Kayıt9-10 Ekim 2012
Yedek Kayıtları12 Ekim 2012
Derslerin Başlangıcı13 Ekim 2012
Başvuru AdresiMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı-Muğla
Telefon0 252 211 17 72-211 16 42
Ücret ( programa kabul edilenler için )2.054.-TL. (Kesin kayıtta 1.027.-TL., bahar yarıyılı ders kayıtlarında 1.027.-TL.)

 1-      Programa müracaat edenlerin sıralaması mezuniyet ağırlıklı not ortalamasına göre yapılacaktır. Sıralama 100 lük not sistemine göre yapılacaktır.
 4  lük sisteme göre mezun olanların ; 4’ lük sistemdeki notların 100 ’ lük sisteme dönüştürülmesini; her öğrenci mezun olduğu üniversiteden alacağı resmi yazı ile yapabilecektir. Aksi halde başvuruları kabul edilmeyecektir.
 Kontenjan dahilinde öğrenci notlarında eşitlik olması halinde öğrencinin transkriptine  bakılarak  4. Sınıftan 1.Sınıfa doğru dönem not ortalamasına bakılarak başarı durumuna göre sıralanacaktır. Eşitliğin yine bozulmaması halinde ise mezuniyet  tarihi,  kayıt tarihine yakın olan tercih edilecektir.
2-      Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilir. Postayla yapılacak başvurularda    3 Ekim 2012 günü mesai sonuna kadar evrakların ilgili birime ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak , eksik evrakla müracaat halinde işleme konulmayacaktır. 3-  Sonuçlar hakkında  telefon ile bilgi verilmeyecek olup, Üniversitemizin www. mu.edu.tr. web sayfasında ilan edilecektir.

KONTENJANLAR
Sıra No
Bölüm
Mezun Olduğu Yükseköğretim Programı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Mezun Öğrencilere Ayrılan Kontenjan
(%50)
Diğer Üniversitelerden Mezun Öğrencilere Ayrılan Kontenjan
(%50)
1
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
1- Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
2- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü
37
37
2
Matematik Öğretmenliği
1- Matematik Bölümü
20
20
3
Felsefe Grubu Öğretmenliği*
1- Felsefe Bölümü (En az 16 Kredi Sosyoloji, 16 Kredi Psikoloji dersi aldığını belgelendirenler)
2- Sosyoloji Bölümü (En az 16 Kredi Felsefe, 16 Kredi Psikoloji, 8 Kredi Mantık dersi aldığını belgelendirenler)
10
10
4
Tarih Öğretmenliği
Tarih Bölümü
10
10
5
Hemşirelik
1-      Tıp Fakültesi
2-      Hemşirelik Yüksek Okulu
3-      Sağlık Yüksek Okulu
-Sağlık Memurluğu Bölümü
-Ebelik Bölümü
-Hemşirelik Bölümü
4-      Sağlık Eğitim Fakültesi
-Sağlık Eğitimi Bölümü
       5- Sağlık Bilimleri Fakültesi
              -Hemşirelik Bölümü
              - Ebelik Bölümü
5
5
6
Biyoloji Öğretmenliği
Biyoloji Bölümü
4
4
7
Fizik Öğretmenliği
1- Fizik Bölümü
2- Fizik Mühendisliği
3
3
8
Kimya Öğretmenliği
1- Kimya Bölümü
2- Kimya Mühendisliği
4
4
9
Su Ürünleri
1- Su Ürünleri Bölümü / Mühendisliği
2- Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
3- Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü
2
2
10
Görsel Sanatlar/Resim
Resim Bölümü
5
5


ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi
2- Not durum (transkript) belgesi  (Felsefe Bölümü (En az 16 Kredi Sosyoloji, 16 Kredi Psikoloji dersi aldığını gösterir belge ile başvurabilir.) Sosyoloji Bölümü (En az 16 Kredi Felsefe, 16 Kredi Psikoloji, 8 Kredi Mantık dersi aldığını gösterir belge ile başvurabilir.)*0 yorum :

Yorum Gönder

Küfür, hakaret, aşağılama vs gibi olumsuz davranışlardan sorumlu değiliz. Yapılan yorumlar yorumu yapan kişiyi/kişileri bağlar. Bilginize...

PEDAGOJİK FORMASYON