Dikkat!
Coğrafya Hocam Web Sitesi Açılmıştır. Sizleri de bu muhteşem Coğrafya sitesine bekliyoruz. Online sorular, konu anlatımları, MEB ders kitabı etkinlikler ve çoktan seçmeli soruların cevapları ve daha neler neler...

Coğrafya Hocam
Siteye gitmek için bağlantıya tıklayınız

2012-2013 UŞAK ÜNİVERSİTESİ FORMASYON DUYURUSUUŞAK ÜNİVERSİTESİ

2012-2013 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU


13/09/2012 tarihli kseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar gereği 2012-2013 eğitim-öğretim  döneminde  geçerli  olmak  üzerUşak Üniversitesi’ne Pedagojik  Formasyon Sertifika Programı kapsanda  200 kişilik kontenjan tahsis edilmiştir.  200 kişilik kontenjanın
%40ı Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç duyduğu alanlar, %60ı ise bu alanlar ile birlikte Talim
Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararında yer alan tüm alanlarda öğretmenliğe kaynak olarak  sterilen  program  mezunlar  kapsamında değerlendirilmiştir. Bu  bağlamda  başvuru yapabilecek bölümler ve ayrılan kontenjanlar aşağıdaki Tabloda sunulmuştur.


BAŞVURULARIN SEÇİMİNDE İZLENECEK NTEM

1 13 Eylül 2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar çerçevesinde
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı başvuran adayların derlendirilmesinde 2009-
2010   eğitimğreti yılından   itibaren   yükseköğretikurumlarına  kayı yaptıran öğrenciler için not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması şartı aranacak; fakat 2009-2010  eğitimğretim  yılından önce yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerde bu  şart  aranmayacakr.  Dolayısıyla şu an mezun durumunda olan adaylardan mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az
2,5 ya yada 100 üzerinden en az 65 olma şartı aranmayacaktır.


2 Tüm başvurular aşıda belirtilen bölüm ve kontenjanlar bağlamında sınıflandırılacaktır.

Atamaya Kaynak Gösterilen Alan

Başvuru Yapabilecek Lisans
Programla
Kontenjan


Toplam
Uşak Üniversitesi Mezunu (%50)
Diğer Üniversite Mezunla(%50)
Matematik
Matematik Bölü
32
32
64

Türk Dili ve
Edebiya
1.Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
2.Çağdaş rk Lehçeleri ve
Edebiyatla Bölü

32

32

64
Tarih
Tarih Bölü
14
14
28
Coğrafya
Coğrafya Bö
14
14
28

Hemşirelik
1.Tıp Fakültesi,
2.Heirelik Yüksek Okulu,
3.Sağlık Yüksek Okulu,
- Sağlık Memurluğu Bölümü
- Ebelik Bölü
- Hemşirelik Bölümü
4.Sağlık Eğitim Fakültesi,
- Sağlık Eğitimi Bölü
5.Sağlık Bilimleri Fakültesi a. Hemşirelik Bömü
b. Ebelik Bömü

8

8

16
GENEL
TOPLAM


100

100

200


6.   YÖK Başkanlığının 13/09/2012 tarih ve 4049 salı yazısı gereği Uşak Üniversitesine tahsis edilen kontenjanın %50 Uşak Üniversitesi mezunları, %50i der üniversite mezunları için ayrılmıştır.


7. Bölümler bazındaki belirlenen kontenjanların değerlendirilmesinde adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılıkları esas alınarak sıralama yapılacakr. Adayların 100’lük sistemdeki mezuniyet  not  ortalamalarının  eşit  olması durumunda öncelik mezuniyet yı daha önce olana; adaylarının mezuniyet yılının da ay olması  durumunda  ise  adayların  mezun  oldukları  programa  yerleştirildikleri ÖSYM puanı yüksek olana öncelik verilerek sıralama yapılacakr.

8 Mezuniyet not ortalaması 4'lük sisteme göre olan adayların 100’lük sistemdeki mezuniyet not ortalaması karşılıkları için Uşak Üniversitesi tarafından herhangi bir nüştürme işlemi yapılmayacakr. Bu  nedenle adaylar, mezuniyet not  ortalamalarının 4’lük  sistemden
100’lük  sisteme  dönüşümünde  mezun  oldukları  üniversitenin not  dönüşüm  bilgisini
kullanmaları ve  al  kat  esnasında bu  belgeleri ibraetmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda eksik ya da yanlış bilgi sunan adayların asıl kat hakları iptal edilecektir.

9. Belirlenen kontenjanların dolmaması ve kaydırma işlemleri ile diğer hususlardaki uygulamalarda Uşak Üniversitesi Pedagojik Formasyon Sertifika Yönergesi dikkate alınacaktır.

10. Ön kat sonucunda kesin kat yapmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi 3
Ekim  2012  tarihinde Uşak  Üniversitesi web  sitesüzerinden duyurulacakr. Adaylar kesin kayıtlarını 3-5  Ekim  2012  tarihleri arasında aşıda istenen  evraklarla birlikte şahsen yapracaklardır. Belirtilen tarihlerde kesin kayıtlarını yaprmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. Boş kalan kontenjanlar için ilan edilen yedek aday listesinden sırayla kesin kayıt yapılacaktır.


PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖN KAYIT BAŞVURU FORMU

Pedagojik Formasyon Sertifika Prograna ön kayıtlar, 28 Eylül 2012 3 Ekim 2012 tarihleri arandaak Üniversitesi Web sitesinde yer alan Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Online Başvuru Ekranı (http//formasyon.usak.edu.tr) kullanılarak yapılacakr. Bunun dışında ön kat başvurusu kabul edilmeyecektir.


İrtibat Telefonları:
Eğitim Fakültesi: Tel: 0-276-221 21 30 (İç Hat: 2017) Fax: 0-276-221 21 31

Ön Kayıt Başvuru Formu:
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Online Başvuru Formu için Web Adresi:ÖNEMLİ TARİHLER

Ön Başvuru Kayıt Tarihleri:
28 Eylül 2012 - 3 Ekim 2012
Kesin kat hakkı kazanan al ve yedek aday listesinin ilanı:
3 Ekim 2012
Kesin Kat Tarihleri:
3-5 Ekim 2012
Güz Yarıyılı Ders Başlangıç Tarihi:
13 Ekim 2012PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÜCRETİ

2012-2013 eğitim-öğretim yılı için Uşak Üniversitesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programının ücreti 2050 TL olup, üç taksit halinde tahsil edilecektir. Birinci taksit, kesin kayıt esnanda yatırılacakr. Pedagojik Formasyon Sertifika Programına ilişkin taksitlendirme ücretleri ve banka hesap numaraları web sitesinden daha sonra duyurulacaktır. Kesin kat için yapılan ödemeler hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

1 Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Ön Kat Başvuru Formu
2.   Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Kesin Kayıt Başvuru Formu
3 Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı kopyası
4 Mezun olduğu üniversiteden onay transkript ve not nüşüm belgesi
5 İhtiy olması durumunda mezun olduğu programa/me ilişkin OSYS gir belgesi (Aslı yoksa internet çıktısı da olabilir. Adres:  http://sonuc.osym.gov.tr/)
6 Nüfus Cüzdan Fotokopisi
7 4 Adet Vesikalık Fotraf
8 Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Asıl Kat Ücretinin Birinci Taksitin Ödendine
Dair Banka Dekontu (Birinci Taksit Ücreti daha sonra ilan edilecek)

Not:  Kesin kayıt başvurusunda istenen belgelerin eksik ve hatalı olması halinde kesin kayıt yapılmayacaktır.


DERSLER
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı dersleri 13 Ekim 2012 tarihinde başlayacakr. Dersler güz  nemi  için  hafta  sonu  (cumartesi-pazar) yapılacaktır. Pedagojik  Formasyon  Sertifika Programında 14’er  haftalık, 2 dönem halinde ders verilecektir. Bahar yarıyılında Öğretmenlik Uygulaması” dersi kapsamında liselerde haftada 6 saat olmak üzere staj yaptırılacaktır. Öğretmenlik uygulaması (staj), Uşak ilinde bulunan ortaöğretim okullarında yapılacaktır.0 yorum :

Yorum Gönder

Küfür, hakaret, aşağılama vs gibi olumsuz davranışlardan sorumlu değiliz. Yapılan yorumlar yorumu yapan kişiyi/kişileri bağlar. Bilginize...

PEDAGOJİK FORMASYON