Dikkat!
Coğrafya Hocam Web Sitesi Açılmıştır. Sizleri de bu muhteşem Coğrafya sitesine bekliyoruz. Online sorular, konu anlatımları, MEB ders kitabı etkinlikler ve çoktan seçmeli soruların cevapları ve daha neler neler...

Coğrafya Hocam
Siteye gitmek için bağlantıya tıklayınız

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SONUÇLARI


Kazanan arkadaşlara hayırlı olsun...Tebrikler...    

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
2012-2013 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI PROGRAMI DUYURUSU

DUYURU
2012-2012 Öğretim yılı pedagojik formasyon başvuru sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın. 

A.İ.B.Ü. mezunları 

Diğer üniversite mezunlarıÖn Kayıt Başvurularının Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı
a.  Üniversitemize ayrılan 200 kişilik kontenjanın (MEB’e bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye göre) %50’si üniversitemiz ilgili bölümlerinin mezunlarına, %50’si ise diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinin mezunlarına ayrılmıştır.
 Kesin kayıt hakkı kazanacak öğrencilerin ilgili bölümlere göre kontenjanları (üniversitemiz ve diğer üniversiteler için ayrı ayrı olmak üzere) her bir bölümden başvuranların sayısının tüm başvuru yapan öğrencilerin sayısına oranlanmasıyla belirlenecektir. Bulunan oranın 0,01’den küçük olması durumunda başvuru yapan adaylar “Diğer Bölümler” kategorisi altında değerlendirilecektir.  
b.  Programa müracaat edenlerin sıralaması mezuniyet not ortalamasına göre yapılacaktır. Sıralama 100’lük not sistemi dikkate alınarak adayların başvurdukları alanlara ayrılan kontenjanlara göre en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılacaktır.
c.   Adayların not ortalamalarının eşit olması halinde yaşı küçük olana öncelik verilecektir.
d.   Kesin kayıt hakkı kazananlar 02 Ekim 2012 tarihinde Fakültemiz Pedagojik Formasyon Birimince www.formasyon.ibu.edu.tr  adresinde ilan edilecektir.
e.    Sonuçlarla ilgili olarak telefonla vb. yollarla bilgi verilmeyecektir.
Kesin kayıtlar
  1. Kesin kayıtlar 02-05 Ekim 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir.
  2. Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazananlarwww.formasyon.ibu.edu.tr  adresinde 06 Ekim 2012 tarihinde ilan edilecek ve 2 iş günü kayıt süresi verilecektir. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir. Kontenjanların yine boş kalması durumunda aynı yöntemle öğrenci alımına devam edilecektir.  
  3. Herhangi bir bölüme kayıt yaptıracak aday kalmadığı durumda kontenjan açık kalmış ise açık kalan kontenjanın doldurulması için üniversite içi, üniversite dışı ve bölüm ayrımı yapılmaksızın yedek listeden en yüksek mezuniyet ortalamasına sahip olanlara kesin kayıt hakkı verilecektir.
  4. Kayıt ücreti 2050 (iki bin elli) TL olup kayıt dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir. Banka-Hesap adı ve hesap numarası daha sonra www.formasyon.ibu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
  5. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yatırdıkları kayıt ücreti kesinlikle iade edilmeyecektir.
 Kesin kayıtta istenen belgeler
1. Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı kopyası
2. Mezun olduğu üniversiteden onaylı not döküm belgesi (transkript)
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4. Öğrenim ücretinin I. taksitinin (1025 TL) ödendiğine dair banka dekontu
5. Dört adet fotoğraf
Banka Hesap Bilgileri
Banka Adı: T.C. Ziraat Bankası Bolu Şubesi
Hesap Adı: A.İ.B.Ü. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
Hesap No: 47034774
İBAN No: TR50 0001 0000 5047 0347 7450 01
ÖNEMLİ TARİHLER
Kesin Kayıt: 02-05 Ekim 2012
Derslerin Başlaması: 13 Ekim 2012
AİBÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON KOMİSYONU

0 yorum :

Yorum Gönder

Küfür, hakaret, aşağılama vs gibi olumsuz davranışlardan sorumlu değiliz. Yapılan yorumlar yorumu yapan kişiyi/kişileri bağlar. Bilginize...

PEDAGOJİK FORMASYON