Dikkat!
Coğrafya Hocam Web Sitesi Açılmıştır. Sizleri de bu muhteşem Coğrafya sitesine bekliyoruz. Online sorular, konu anlatımları, MEB ders kitabı etkinlikler ve çoktan seçmeli soruların cevapları ve daha neler neler...

Coğrafya Hocam
Siteye gitmek için bağlantıya tıklayınız

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SONUÇLARI


Kazanan arkadaşlara hayırlı olsun...Tebrikler...    

5 Ekim 2012 Tarihinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların Listesi
5 Ekim 2012 Tarihinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların listesi ektedir.

Bölümlerdeki tüm yedek aday listeleri 5 Ekim 2012 Perşembe günü mesai bitiminde www.mehmetakif.edu.tr adresinden yayınlanacaktır. Kontenjanların dolmaması durumunda yedek aday listelerinden sıralamaya göre kontenjanlar dolana kadar  birer (1 er) gün kayıt hakkı verilerek kayda devam edilecektir. 
 
Kayıtta İstenen Belgeler:
- Dilekçe (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış, imzalanmış ve adres ile telefon bilgileri eklenmiş)
- Mezuniyet Belgesi ve Transkript (aslı, yoksa noterden onaylı sureti) (Felsefe grubu / Psikoloji alanına başvurmak isteyenler MEB'in yayınlamış olduğu çizelgedeki Felsefe bölümü için en az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi psikoloji; Sosyoloji bölümü için en az 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji, 8 kredilik mantık derslerini almış olduğunu belirten belgeyi kayıt esnasında ibraz etmek zorundadırlar.)
- Yurtdışından mezun olanlar (KKTC dahil olmak üzere) YÖK onaylı denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. Sınava girilen zamanda ÖSYM tercih kılavuzunda yayınlanmış olan üniversitelerden mezun olup YÖK'e denklik başvurusu yapmış olanlar, bu durumu dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir.
- İlk ödeme, kayıt esnasında Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde yapılacaktır.
- Nüfus Cüzdan fotokopisi ve aslı
- 6 Adet vesikalık fotoğraf
- Adrese dayalı nüfus kayıt örneği
- Sözleşme (Kayıt esnasında Maküsem'de imzalanacak)Ücret ve Ödeme Şekli:
Toplam ücret 2.000 TL'dir. Adayların, ücretin 500 TL'sini kayıt esnasında peşin olarak yatırmaları gerekmektedir.

Diğer ödemeler, 17.12.2012, 15.02.2013, 15.04.2013 tarihlerinde üç eşit (500'er TL) taksit olmak üzere yapılabilir.

* 26.08.2010 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurul Toplantısında alınan karara uygun olarak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına verilen kontenjanın %50'si Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezunlarına %50'si ise diğer Yüksek Öğretim Kurumu mezunlarına ayrılır. Ancak ayrılan kontenjanların dolmaması durumunda diğer bölüme aktarılır.

* 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılından itibaren yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden ağırlıklı not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.5; 100 üzerinden en az 65 olması koşulu aranır. Bu tarihten önce yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden ise bu koşul aranmaz. 

* Başvuru sayısı kontenjan sayısından fazla olduğundan sıralamalar akademik başarı notu ortalaması esas alınarak yapılmış olup, başarı notunun eşit olduğu durumlarda yönerge gereğince mezuniyet tarihi (eski tarihten yeni tarihe doğru), mezuniyet tarihlerinin de eşit olduğu durumlarda doğum tarihi (eski tarihten yeni tarihe doğru), bunun da eşitliğinde ise başvuru sırası dikkate alınmıştır. 


 
DUYURU İLE İLGİLİ DOSYALAR


3-4 Ekim 2012 Tarihlerinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların Listesi

3-4 Ekim 2012 Tarihlerinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların listesi ektedir.

Bölümlerdeki tüm yedek aday listeleri 4 Ekim 2012 Perşembe günü mesai bitiminde www.mehmetakif.edu.tr adresinden yayınlanacaktır. Kontenjanların dolmaması durumunda yedek aday listelerinden sıralamaya göre 5 Ekim 2012 tarihinden itibaren kontenjanlar dolana kadar  birer gün kayıt hakkı verilerek kayda devam edilecektir. 
Kayıtta İstenen Belgeler:
- Dilekçe (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış, imzalanmış ve adres ile telefon bilgileri eklenmiş)
- Mezuniyet Belgesi ve Transkript (aslı veya noterden onaylı sureti) (Felsefe grubu / Psikoloji alanına başvurmak isteyenler MEB'in yayınlamış olduğu çizelgedeki Felsefe bölümü için en az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi psikoloji; Sosyoloji bölümü için en az 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji, 8 kredilik mantık derslerini almış olduğunu belirten belgeyi kayıt esnasında ibraz etmek zorundadırlar.)
- Yurtdışından mezun olanlar (KKTC dahil olmak üzere) YÖK onaylı denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. Sınava girilen zamanda ÖSYM tercih kılavuzunda yayınlanmış olan üniversitelerden mezun olup YÖK'e denklik başvurusu yapmış olanlar, bu durumu dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir.
- İlk ödeme, kayıt esnasında Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde yapılacaktır.
- Nüfus Cüzdan fotokopisi ve aslı
- 6 Adet vesikalık fotoğraf
- Adrese dayalı nüfus cüzdanı örneği
- Sözleşme (Kayıt esnasında Maküsem'de imzalanacak)Ücret ve Ödeme Şekli:
Toplam ücret 2.000 TL'dir. Adayların, ücretin 500 TL'sini kayıt esnasında peşin olarak yatırmaları gerekmektedir.

Diğer ödemeler, 17.12.2012, 15.02.2013, 15.04.2013 tarihlerinde üç eşit (500'er TL) taksit olmak üzere yapılabilir.

* 26.08.2010 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurul Toplantısında alınan karara uygun olarak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına verilen kontenjanın %50'si Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezunlarına %50'si ise diğer Yüksek Öğretim Kurumu mezunlarına ayrılır. Ancak ayrılan kontenjanların dolmaması durumunda diğer bölüme aktarılır.

* 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılından itibaren yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden ağırlıklı not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.5; 100 üzerinden en az 65 olması koşulu aranır. Bu tarihten önce yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden ise bu koşul aranmaz. 

* Başvuru sayısı kontenjan sayısından fazla olduğundan sıralamalar akademik başarı notu ortalaması esas alınarak yapılmış olup, başarı notunun eşit olduğu durumlarda yönerge gereğince mezuniyet tarihi (eski tarihten yeni tarihe doğru), mezuniyet tarihlerinin de eşit olduğu durumlarda doğum tarihi (eski tarihten yeni tarihe doğru), bunun da eşitliğinde ise başvuru sırası dikkate alınmıştır. 

SONUÇLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...


0 yorum :

Yorum Gönder

Küfür, hakaret, aşağılama vs gibi olumsuz davranışlardan sorumlu değiliz. Yapılan yorumlar yorumu yapan kişiyi/kişileri bağlar. Bilginize...

PEDAGOJİK FORMASYON